• รักแร้ดํา
    Erbium Yag laser หรือ เออเบียมแย็กเลเซอร์ เป็นเลเซอร์ปรับสภาพผิวชนิดมีแผล( Ablative laser resurfacing )ใช้พลังงานความเข้มข้นสูง
    Visit us:-http://www.skindeal.me/ErbiumYaglaser/คืออะไร
    Oct 9 '17
    0 0