• IPL หรือ Intense Pulse Light คือ เทคโนโลยีที่อาศัยความสามารถของเเสงที่มีความเข้มข้นสูงมารักษาผิวหน้าและกำจัดขน โดยปล่อยพลังงานออกมาเป็นคลื่นแสงที่มีความยาวคลื่นตั้งแต่ 420-1200.
    Visit us:-https://www.skindeal.me/IPL/คืออะไร