• เมโส (Meso) คือการใช้เข็มเล็กๆ ฉีดตัวยาเข้าไปในชั้นผิว แต่ต้องทำในหลายๆจุด เพื่อกระจายตัวยาให้ทั่วถึงในจุดที่ต้องการรักษา โดยมีระยะห่างกัน 1-2 เซนติเมตร และใช้ตัวยาที่มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการรักษา ปัจจุบันมีการนำวิธี.
    Visit us:-https://www.skindeal.me/Meso_therapy/คืออะไร
    เมโส (Meso) คือการใช้เข็มเล็กๆ ฉีดตัวยาเข้าไปในชั้นผิว แต่ต้องทำในหลายๆจุด เพื่อกระจายตัวยาให้ทั่วถึงในจุดที่ต้องการรักษา โดยมีระยะห่างกัน 1-2 เซนติเมตร และใช้ตัวยาที่มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการรักษา ปัจจุบันมีการนำวิธี.
    Visit us:-See more